Chính sách bảo mật thông tin Việt Phát Medical

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho quý khách cũng như đảm bảo tính bảo mật thông tin của quý khách trên môi trường trực tuyến. Xin Mời quý khách hàng cùng xem qua chính sách bảo mật thông tin của website vietphatmedical.com.

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website vietphatmedical.com, bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà An Việt Phát cần khách hàng cung cấp để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng thực hiện mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho quý khách.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website vietphatmedical.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ liên quan và thông tin sản phẩm đến khách hàng.
  • Gửi các thông báo định kỳ về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng với An Việt Phát.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào những mục đích khách, ngoài mục đích để xác nhận và liên hệ về những thông tin liên quan đến giao dịch tại website vietphatmedical.com.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: An Việt Phát có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của website vietphatmedical.com.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

  • Thông tin cá nhân của quý khách trên vietphatmedical.com sẽ được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của shop.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, mua bán, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ quý khách.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân. An Việt Phát sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho các cá nhân được biết.

Ban quản trị website vietphatmedical.com yêu cầu quý khách khi thực hiện mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website vietphatmedical.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của cá nhân đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.