Thiết Bị Inox Phòng Nội Soi

Thiết bị chuyên dùng ngâm rửa ống soi trong phòng nội soi. Sử dụng chất liệu tốt để đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

1