Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Autolumo A-1860

Hãng sản xuất : Autobio

Nước sản xuất: Trung Quốc